UPCYCLING

Calmada defiende la moda de calidad y la sostenibilidad mediante el Upcycling, ya que es un proyecto que tiene como objetivo salvar los tejidos de alta calidad descartados en fábricas y convertirlos en diseños atemporales.

――――

Calmadak, kalitatezko modaren eta jasangarritasunaren alde egiten du, Upcycling, fabriketan baztertutako kalitate handiko ehunak salbatzea eta denboraz kanpoko diseinu bihurtzea helburu duen proiektua delako.


A través del Upcycling, se aprovechan telas  para crear productos por medio de la creatividad que tienen un mayor valor que el que tenía la tela original. O, lo que es lo mismo: se trata de transformar telas que se han considerado residuos o descartes, en prendas de valor usando la imaginación. El upcycling en nuestro caso, más que en reciclar, consiste en reimaginar usos de telas  existentes y convertirlos en algo nuevo.

――――

Upcycling-aren bidez,  baztertutako oihalak baliatzen dira, sormenaren bidez jatorrizko oihalak baino balio handiagoa jantziak sortzeko. Edo, bestela esanda: hondakintzat edo baztertutzat hartutako oihalak baliozko jantzi bihurtu nahi dira, irudimena erabiliz. Gure kasuan, upcycling-a, birziklatzean baino gehiago, existitzen diren oihalen erabilerak berrirudikatzean eta berriak bihurtzean datza.

 Recorremos ventas para rescatar tejidos y convertirlos en novedades atemporales. Lo que para la sociedad puede ser un desecho, para Calmada es materia prima sobre la que moldear nuevas creaciones.  Esto nos brinda la oportunidad de rescatar  telas especiales de Armani, Valentino, Kenzo...  a veces de más de veinte o treinta años de antigüedad.  Tejidos reconocidos de gran calidad que están abandonados en almacenes y fábricas, con el fin de recuperarlos, transformarlos y ofrecerles la oportunidad de ser lucidos.

――――

Salmentetara joaten gara  ehunak erreskatatzeko eta horiek denboraz kanpoko berritasun bihurtzeko. Gizartearentzat hondakin bat izan daitekeena, Calmadarentzat, sorkuntza berriak moldatzeko lehengaia da. Horrek aukera ematen digu Armani, Valentino, Kenzoren… oihal bereziak, hogei edo hogeita hamar urte baino gehiagokoak erreskatatzeko. Biltegietan eta fabriketan abandonatuta dauden kalitate handiko ehunak dira, berreskuratu, eraldatu eta eskaintzen ditugunak.


Dependiendo de la cantidad de metros de tela que encontramos, el producto final acabará siendo una cosa u otra, ya que  el metraje de la tela es una  gran restricción. El tejido se impone y obliga a imaginar soluciones poco convencionales. Ya que al metraje de la tela hay que sumarle que nuestra marca es unitalla. 

Conseguir prendas unitalla de retales de tejidos especiales descartados y que todo tenga una coherencia es una ardua tarea, pero  es un proceso muy gratificante.

 Producimos a nivel local ediciones muy limitadas, ya que trabajar con descartes o rescates nos da la oportunidad de ofrecer exclusividad. 

――――

Aurkitzen dugun oihal kopuruaren arabera, azken produktua gauza bat edo bestea izango da, oihalaren metrajeak asko mugatzen baitu. Ehuna da garrantzitsuenada eta ohikoak ez diren konponbideak imajinatzera behartzen du. Izan ere, oihalaren metrajeari gehitu behar zaio gure marka unitalla dela.

Baztertutako ehun bereziz egindako tallabakarreko  jantziak lortzea eta denak koherentzia izatea lan nekeza da, baina oso prozesu atsegina da.

Bertan egindako  edizio oso mugatuak ekoizten ditugu, bazterkinekin edo erreskateekin lan egiteak esklusibotasuna eskaintzeko aukera ematen baitigu.